Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

                 

 

 

 

                                       

Focus4Care is de organisatie die zich richt op jongeren en jong volwassenen met Autisme.De organisatie bestaat uit Focus4Care (kleinschalig beschermd wonen in Almere met Autisme), DeepFocus (sport-Autisme, ADHD,ADD etc) en Focus4Skilz (Dagbesteding voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar).

We werken volgens de interventie, het 8 fasen model middels het sociaal-competentie model, ervaringsleer en groepsdynamiek.

Focus4care, door haar lidmaatschap van het landelijke overkoepelende orgaan de NBEC, een ISO:9001:2015 gecertificeerde zorgorganisatie.


Focus4Care is een kleinschalig beschermd kamer wonen in Almere voor jong volwassenen met autisme spectrum stoornis (ASS). In dit begeleid kamer wonen is plaats voor bewoners in de leeftijd vanaf 18 jaar. Focus4Care is een beschermde woonvorm en zal de eerste stap zijn in de richting van (zo) zelfstandig mogelijk wonen. Focus4Care werkt met een kwaliteit management systeem om continue te kunnen verbeteren.Onze organisatie onderscheidt zich van de grote instellingen door de kleinschaligheid (woningen in de wijk). Hierdoor kunnen wij flexibel en innovatief inspelen op individuele situaties van onze bewoners.

 


DeepFocus is de specialisatie om kinderen en jongeren in de leeftijd van af 11 jaar door middel van sport activiteiten te begeleiden en coachen in het verbeteren van hun sociale, praktische en motorische vaardigheden. De daarmee verworven inzichten en vaardigheden zijn niet alleen toepasbaar bij het sporten, maar in alle andere leefgebieden. Hierbij gaat het om jongeren waarbij bepaalde vaardigheden minder goed ontwikkeld zijn. Middels een uitdagend sportprogramma wordt door middel van het volgen van een traject het  functioneren verbeterd in prive situaties, binnen het onderwijs of op het werk.

De kracht van Focus4care is een combinatie van maatwerk voor iedere jongere/jong volwassene. Op basis van risicoanalyse wordt voor elke jongere/jong volwassene een persoonlijke diagnose gesteld. Ook sluiten de interventies aan bij de motivatie en de intellectuele en praktische vaardigheden van de jongere/jong volwassene. Binnen al onze coachings- en begeleidingsactiviteiten ligt het accent op verandering en richten we ons op competentieontwikkeling.

Het geheim van verandering is focus. Niet de focus op vechten tegen het oude, maar op het bouwen aan het nieuwe. (Socrates)

Henk ter Haar, coach en begeleider tel: +31(0) 639 770 751

Mark Mulder, coach en begeleider   tel: +31(0) 655 405 356

 

 

                                                      

   

 

U kunt ons ook vinden op Facebook Google+ Linkedin

Contact