DeepFocus werkt volgens de principes van de sport. Het accent ligt op het ervaringsgericht leren. Binnen DeepFocus zijn bewegen en doen de aangrijpingspunten. Goed kunnen sporten  is helemaal niet belangrijk. Het gaat om het concrete, aantoonbare gedrag en vooral dát wordt dus geoefend.
Tijdens de "workout" word geoefend middels bewegingsactiviteiten, oefeningen en rollenspellen. De spellen en oefeningen worden afgewisseld met coachgesprekken Tijdens deze momenten wordt gepraat over het thema dat op dat moment centraal staat. Vervolgens wordt de koppeling gemaakt van de oefening naar de dagelijkse praktijk.