Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

Ambulante begeleiding

Focus4Care biedt professionele ondersteuning en begeleiding aan mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en hun omgeving.

Tegenwoordig wordt "Begeleiding" officieel gedefinieerd als "begeleiden bij het praktisch uitvoeren van concrete handelingen en gedrag". Hieronder vallen alle activiteiten die te maken hebben met 'oefenen' en 'herhalen' van wat in een eerder stadium al is 'aangeleerd'. Daarom komt "Behandeling" (aanleren van een vaardigheid) eerst, en "Begeleiding" daarna. Het gaat dan dus om het 'inslijten' van vaardigheden, het 'leren en toepassen' bij het zelfstandig wonen.
Met "Begeleiding" wordt niet alleen thuisbegeleiding bedoeld, maar ook de invulling van aanleren van sociale vaardigheden, ondersteuning bij dagbesteding, werk, vrije tijd, en contactbemiddeling.

"Begeleiding" wordt na een indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg (BJZ) of Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Dat kan vanuit Zorg in Natura (ZIN) of vanuit een persoonsgebonden budget (PGB).
Focus4care levert "Begeleiding" via een PGB.