Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 

Begeleiding op maat
Alle bewoners beschikken in het huis over een eigen kamer en zij delen de badkamer, het toilet en de keuken. Er is een gezamenlijke woonkamer en keuken in het ruime woonhuis. Focus4Care vindt goede begeleiding zeer belangrijk. Daarbij wordt uitgegaan van de persoon met ASS met zijn/haar kwaliteiten. Het is belangrijk dat elke bewoner begeleiding krijgt, die nodig is om zich optimaal verder te ontwikkelen. De op de persoon afgestemde begeleiding wordt vastgelegd in het persoonlijk begeleidingsplan. Focus4Care gaat er van uit dat, gezien de specifieke kenmerken van de bewoners, ondersteuning en begeleiding voor iedere ASS bewoner noodzakelijk blijft.

Het 8 fasen-model

bestaat uit drie onderdelen:
1. Het invoeren van de werkwijze in de organisatie
2. Het begeleiden van cliënten via de acht fasen
3. Monitoring en evaluatie van de werkwijze in de organisatie en binnen teams
.
Ad 2. De begeleiding bestaat uit individuele trajectbegeleiding, van instroom tot uitstroom, in acht fasen:

1. Aanmeldingsfase: het eerste contact tussen de cliënt en de hulpverlener
2. Intakefase: een nadere kennismaking tussen de cliënt en de instelling
3. Startfase: de opbouw van de hulpverlening aan de cliënt
4. Analysefase: analyse van het functioneren van de cliënt op zeven leefgebieden
5. Planningsfase: het opstellen van een begeleidingsplan
6. Uitvoeringsfase: de uitvoering van het begeleidingsplan
7. Evaluatiefase: een terugblik op de uitvoeringsfase
8. Uitstroomfase: de afronding van de hulpverlening.
De stappen hebben betrekking op zeven leefgebieden: zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, werk en activiteiten. Centraal staan de sterke punten en krachten van mensen en niet hun problemen.

Om bovenstaande te verwezenlijken is een organisatie nodig die:
1. staat voor onderlinge overeenstemming en eensgezindheid in besluitvorming.
2. zich kenmerkt door solidariteit van de ouders van de bewoner.
3. zorgt voor de benodigde middelen voor de realisatie.
4. een sociaal netwerk heeft dat zich verbonden voelt met de bewoners.

Het sociaal-competentiemodel.

Ontwikkelingstaken
Het sociaal competentiemodel (SCM) is een methode die je kunt gebruiken in de
residentiële hulpverlening (residentieel = in een woonomgeving voor dag en nacht).
Deze methode borduurt verder op het uitgangspunt dat kinderen bepaalde
ontwikkelingstaken in hun leven moeten volbrengen. Zo’n taak is bijvoorbeeld voor
kinderen (4 tot en met 12 jaar) ‘vriendjes maken’ of ‘samen spelen’. Bij jongeren (12
tot en met 21 jaar) kun je denken aan een eigen identiteit ontwikkelen.

Vaardigheden
Om een ontwikkelingstaak te kunnen volbrengen, moet je beschikken over
vaardigheden. Voorbeeld: om vrienden te kunnen maken moet je beschikken over
sociale vaardigheden. Doorgaans hebben kinderen genoeg vaardigheden om deze
taken goed te volbrengen.
Wanneer kinderen deze taken goed volbrengen, hebben zij een grote kans om later in
hun leven evenwichtig te zijn.

Balans
De samenwerking tussen vaardigheden en ontwikkelingstaken geven we weer in een
balans. Als een kind over voldoende vaardigheden beschikt, is de balans in evenwicht.
Er zijn echter ook kinderen die niet genoeg vaardigheden hebben om de taken te
volbrengen. Hun balans is niet goed. Door het ontbreken van die vaardigheden kunnen
zij bijvoorbeeld gedragsproblemen laten zien.

Het persoonlijk begeleidingsplan
Het persoonlijk begeleidingsplan is de basis voor de begeleiding op maat die nodig is voor de bewoner om zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Bij het opstellen ervan, wordt uitgegaan van de kennis, kunde en mogelijkheden van de bewoner. In het persoonlijk begeleidingsplan staan de wensen voor persoonlijke ondersteuning en begeleiding beschreven. Ook het beoogde resultaat op korte, middellange en lange termijn wordt hierin vastgelegd.
Hieruit volgt een stappenplan met daarin de ondersteuning- en begeleidingsaanpak.

De begeleidingsvragen hangen onder meer af van:
- de specifieke kenmerken van de Autisme Spectrum Stoornis (Asperger, PDD-NOS, Klassiek autisme etc.)
- de mate van het al zelfstandig functioneren
- de persoonlijke kenmerken
- de aard van de communicatieve en sociale mogelijkheden
- de ondersteuning van de ouders/begeleiders en omgeving.

De begeleider
- past waar nodig met flexibiliteit het individuele begeleidingsplan aan
- heeft kennis op het gebied van Autisme Spectrum Stoornissen
- heeft kennis van psychopathologie
- onderschrijft de begeleidingsvisie
- is een professioneel opgeleide deskundige, ervaren en begeleider van een bewoner
- geeft begeleiding conform het individueel begeleidingsplan
- reageert alert en handelt adequaat op signalen van de bewoner
- creëert vertrouwelijkheid en zoveel mogelijk verbondenheid met de bewoner

Uitsluitingscriteria

Gezien het open karakter van ons wooninitiatief kunnen wij helaas niet iedereen hulp bieden.
Ook kunnen wij bij Focus4care geen crisisopvang verschaffen.

- Cliënten die suïcidaal gedrag vertonen,
- Cliënten met een actuele alcohol- en/of drugsverslaving,
- Cliënten met psychiatrische problematiek, die een gesloten opname vereist,
- Cliënten die ernstig psychotisch zijn,
- Cliënten die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor 24-uurs zorg nodig hebben,
- Cliënten die kampen met agressieproblemen en onveilig zijn voor de groep,
- Cliënten met seksueel overschrijdend gedrag.