Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 

Focus4Care is een woonvorm, speciaal voor jongeren/jong volwassenen In Almere en omstreken met autisme spectrum stoornis (ASS). In dit begeleid kamer wonen is plaats voor bewoners in de leeftijd vanaf 18 met een IQ van 80 en hoger. Focus4Care is een beschermde woonvorm met een tijdelijk karakter en zal de eerste stap zijn in de richting van (zo) zelfstandig mogelijk wonen, waarbij duidelijk wordt wat de kwaliteiten en mogelijkheden van de bewoner zijn. Focus4Care geeft na het traject een advies voor het vervolgtraject. Focus4Care werkt met een kwaliteit management systeem om continue te kunnen verbeteren.

Focus4Care hanteert een persoonlijke benadering in een huiselijke en warme sfeer en zal de bewoner coachen en ondersteunen in al die situaties die voor elke individuele bewoner van belang zijn. Focus4Care is er van overtuigd dat, de beste resultaten worden geboekt door: trainen, begeleiden, coachen, goede observatie en te luisteren wat de wensen van de bewoner zijn.
Tijdens het traject wordt onderzocht wat de wensen en mogelijkheden van de bewoner zijn en opnieuw zal er gericht actie ondernomen worden om een goede overstap naar een volgende woonsituatie te realiseren.

De volgende thema's zijn van belang bij Focus4Care:
- begeleiding op maat, vastgelegd in het persoonlijk begeleidingsplan.
- begeleiding in handen door de zorgaanbieder in samenwerking met de ouders.
- begeleiding met aandacht voor de zeven leefgebieden: dag- en vrijetijdsbesteding, sociale vaardigheden, communicatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, persoonlijke verzorging, huishouden, geld en administratie.

Focus4Care is van mening dat jongeren met ASS al veel kunnen, maar begeleiding nodig hebben op individuele aandachtsgebieden.

*) Overal waar ouders staat kan ook wettelijke vertegenwoordigers/verzorgers worden gelezen