Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.


Zelfredzaamheid, participatie & zelfontplooiing

Niet-arbeidsmatige dagbesteding, 2 varianten

 • activering
 • activering, individueel en belevingsgericht

 Arbeidsmatige dagbesteding, 3 varianten

 • vrijblijvend
 • niet-vrijblijvend
 • Toeleiding naar arbeid

Missie /visie 

 • Het voorkomen of verlichten van sociaal isolement.
 • Het bieden van een veilige en toegankelijke omgeving.
 • Het ondersteunen bij zinvolle en plezierige dagbesteding.
 • Het handhaven of bevorderen van de zelfredzaamheid
 • Het verlichten van de zorg thuis door mantelzorgers.
 • Het stimuleren van participatie

Doelstellingen

 • Talenten en mogelijkheden van de mensen staan centraal
 • Focus op resultaten en niet op voorzieningen
 • Verbinding dagbesteding met andere activiteiten die participatie en zelfredzaamheid stimuleren: welzijn, sport, educatie en vrijwilligerswerk
 • Het principe van wederkerigheid, wat kunnen mensen voor en met elkaar betekenen en bijvoorbeeld voor andere activiteiten in de wijk
 • Positieve financiële prikkels
 • Arbeidsmatige dagbesteding in relatie tot beschut werken (WSW) en toeleiding naar regulier werk

De begeleiding wordt zowel individueel als groepsmatig gegeven. Bij de uitvoering van activiteiten werken vrijwilligers mee. Focus4Skillz wil voorkomen dat deze kwetsbare groep geïsoleerd en ongecontroleerd thuis is of op straat loopt. Als iemand een aantal keren niet komt opdagen, gaat de begeleider van Focus4Care in gesprek met de deelnemer om na te gaan wat er aan de hand is en wat de deelnemer nodig heeft om weer mee te kunnen

Cliënten krijgen de kans om zelfvertrouwen op te bouwen, vaardigheden verder te ontwikkelen en te werken aan hun zelfstandigheid.

Er is veel aandacht voor gedrag: hoe verhoud je je tot elkaar en hoe ga je met elkaar om? De dagbesteding is erop gericht deelnemers te stimuleren zich te ontwikkelen.

Er is sprake van een combinatie van niet-arbeidsmatige, arbeidsmatige en ook sociale en maatschappelijke participatie. Het idee is dat cliënten normale bewoners zijn die toevallig een beperking hebben, maar ook zeker nog een bijdrage kunnen leveren aan het maatschappelijke leven